جزیـره

ما آدم ها به جای خواب راحت دنبال تخت خواب راحتیم زندگی قشنگ شده اما خوشمزه نیست

جزیـره

ما آدم ها به جای خواب راحت دنبال تخت خواب راحتیم زندگی قشنگ شده اما خوشمزه نیست

هرچه مغرور تر باشی ، تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی، بیشتر به دنبالت می آیند امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محـبت کنی آن وقت تـو را هیـچ وقت نمی بینند ساده از کـنارت عبـــور میکنند.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب در آبان ۱۳۸۶ ثبت شده است

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شی و مهم‌تر اون خوک از این کار لذت می‌بره.    جورج برنارد شاو  "

 

این هم می گذرد مثل تمام چیزهایی که گذشتند و دیگر هیچوقت باز نیامدند.

آن روزها با این روزها خیلی فرق می کند.آن روزها ، دوران تحصیل ، زمان برایم به سرعت می گذشت و من حسرت رفتن آنها را می خوردم اما حالا در دوران سربازی فکرش را هم نمی کردم روزی چندین بار روزها را شماره کنم و با خوشحالی بگویم:

"پروردگارا سپاسگزارم که روز چندم هم گذشت."

پیشترها از روزگار بی شعر و ستاره گله می کردم حال اضافه کنید روزگار بدون آزادی و سلامت و استراحت و تفکرروزگار تماما یک شکل پر از خستگی.

برای خودم هم جالب بود که حتی یک لحظه ... یک آن .. هم فرصت تفکر نداشته باشم . یا آنقدر مشغول بودیم که فرصت نمیشد یا آنقدر خسته که خواب مجالی نمیداد.شاید تنها لحظه قنوت نماز بود که آن هم تنها می توانستم به خدا بیندیشم.

به هر حال ...

این روزها روزگار به میل من نمی گذرد ... براستی هم برایم خیلی سخت است اما قرار نبوده که همیشه در راحتی باشم پس شکایتی نیست.

چند روزی استراحت و باز اسارت اما ... این هم می گذره ... مثل تمام چیزهایی که گذشتند و دیگر هیچوقت باز نیامدند.